News

URGENT ANNOUNCEMENT FROM CTCA

Değerli Kıbrıslı Türk asıllı kardeşler,

Kıbrıs’ta çözüme yönelik çalışmaların yoğunlaştığı bu dönemde ,  Konsey olarak bir konuya dikkatinizi  çekmek ve bir çağırıda bulunmak ihtiyacı hissettik. Önce çağırımızı yapalım , daha sonra da gerekçelerini açıklıyalım.

Yurt dışında yaşıyan tüm Kıbrıslı Türk asıllı kardeşlerimizi , KKTC vatandaşlığı müracaatı etmeye çağırıyoruz.

Alınan bilgilere göre , Kıbrıs görüşmelerinde uzlaşıya varılan konulardan bir tanesinde Kıbrıslı Türklere ayrılan vatandaşlık sayısı 220,000 (iki yüz yirmi bin ) ile kısıtlanmıştır , ve daha sonra bu rakam ancak Rum nüfusu ile dörtte bir oranı korunarak  artırılabilinecektir. Bu rakam , şu anda yurt dışında yaşıyan Kıbrıslı Türklerin sayısını  sadece 22,000 (yirmi iki bin )  civarında olarak kabul etmektedir. Sadece İngiltere’de yaşıyan Kıbrıslı Türk asıllı vatandaşlarımızın sayısının 300,000 (üçyüz bin ) olduğu düşünülürse bu rakamın yetersizliği ortaya çıkar. KKTC anayasasına göre vatandaş olma hakkı olan Kıbrıslı anne ve babadan doğan kişilerin , bu anlaşma sonunda bu haklarının ortadan kalkacağı görülüyor. Verilen vatandaşlikların geri alınması yasal olmıyacağı itibarı ile bir an önce bu vatandaşlıkların alınmasi , Kıbrıslı Türk asıllı kardeşlerimizin yararına olacaktır.

Niye KKTC vatandaşı olma gereksinimi var , diye bir soru gelebilir akla ? Bildiğiniz üzere Ingiltere’deki referandum sonuçlarına göre İngiltere , Avrupa Birliği’nden ayrılacaktır . Bu süreç sonuçlandıktan sonra bir AB üyesi olan, ve bu statünün devam edecegi çözüme ulaşmış Kıbrıs’a ,  AB vatandaşı olmıyanlar için  Şengen Vizesi gereksinimi olacaktır . Yani İngiltere’de yaşıyan  ve AB vatandaşlığını kaybetmiş yüzbinlerce kardeşimiz Kıbrıs’a ancak vize ile girebilecektir. Bu kardeşlerimizin Kıbrıs’a yerleşim hakları da , anlaşma metnine ek yapılmadığı taktirde  yabancı statüsünde olacaktir . Bunun getireceği olumsuzluklar sıralamakla bitmez. Ancak , miras almada , mülk alım satımda , ithalat ve ihracatta vs. vs. sorunlar yaşanacağı tahmin edilmektedir . Tüm bunlar göz önünde tutulduğunda , gençlerimiz de dahil herkesin bir an önce KKTC vatandaşlığına müracaat etmeleri kendi yararlarına olacaktır.

Müracaatlarınızı su an KKTC’de direkt olarak yapabilirsiniz .

Sayın Dış işleri  Bakanı Ertğrul Hasipoğlu ile Kasım ayında görüştüğümüzde bu servisin 2017 de Ingiltere’deki KKTC Temsilciliğinden de verilebilecegğini ve  hazırıklarının basladıgını söyledi. Hizla ilerleyen görüşme sürecinde oturup beklemeyip bir an önce ozellikle Kıbrısa giden vatandaşlarımızın Kimlik kartı almadan geri dönüs yapmamalarını ivedilikle, ihmal etmeden KKTC Kimlik Karti cikarmalarini tavsiye ediyoruz.

Müracaat için gerekli evraklar şunlardır :

 1. Pasaport
 2. doğum belgesi
 3. resim
 4. anne ve babaya ait kimlik kartları
 5. anne babanın da yok ise nene ve dedenin kimlik kartı veya doğum belgeleri
 6. evlenme belgesi

Doğum kütüğü  yapılmadı ise  Londra KKTC Temsilciliğinden yapılabilir.

CTCA UK

To community members From Turkish Cypriot Origins:

At a time when Cyprus Talks are in progress and Brexit is gathering speed, we thought it would be a good idea to review our position as British subjects from Turkish Cypriot backgrounds, consider the implications and decide on the most appropriate action.

We call on all members of our community from Turkish Cypriot backgrounds who live abroad and do not have Turkish Cypriot citizenship to apply to get one.

According to available information so far, the Cyprus talks have determined that the Turkish Cypriot Citizens are in the region of  220,000 of which the Turkish Cypriots living abroad but holding Cypriot citizenship amount to 20,000. According to these proposals, In future years the figure 220,000 will be assume to be capable of growing in the ratio of 1:4 against Greek Cypriots.

It is estimated that the number of people of Turkish Cypriot origins who live in London, alone, are around 300,000. There are substantial numbers in Australia, Turkey, the USA and Canada. Most of us and those who live in other countries left our country because of civil strife and imposed economic hardship. The assumed TRNC citizenship therefore is grossly underrepresented when we consider those of us who are eligible for citizenship within the current TRNC constitution.

In addition, if Cyprus unifies, the new constitution will not allow dual citizenship for people who were born to Turkish Cypriot parents of grant parents, but live outside Cyprus Unless they already have dual citizenship. The current TRNC constitution and the old Cyprus constitution state that those of us who have Cypriot ancestors are entitled to TRNC citizenship irrespective of where they were born or live.

Why should we apply for TRNC citizenship?

 1. If we secure citizenship status with TRNC, it would be unlawful for it to be discarded.
 2. To ensure that we do not have to obtain a visa to visit our home country in the event of Brexit.
 3. Not having citizenship will impose problems in inheriting, buying and selling ancestral property, and engaging in business in our own country.

It is for this reason that we urge everyone who has parental links with Cyprus, children, young people, younger adults who were born here and those who were born  in Cyprus but never bothered to take out citizenship to apply for one , urgently.

Applications for citizenship can be made directly to the relevant authorities in north Cyprus.

The CTCA has also met with the current foreign minister to discuss this issue and assurances have been granted that applications can be made to the TRNC representative office in London.

We strongly advise all people from Turkish Cypriot backgrounds to apply for citizenship, urgently and before the peace talks are finalized.

When applying, please provide the following items:

 1. Pasaport
 2. Birth certificate
 3. endorsed photographs (2)
 4. Identity cards of mother and father if you have these.
 5. If not , passports or identity cards or birth certificates of grand parents
 6. Marriage certificates

Birth registrations can be done at the TRNC representative’s office.

CTCA UK

CTCA

CTCA

The Council of Turkish Cypriot Associations (UK) is an umbrella organisation representing 18 British Turkish Cypriot NGO's based throughout the UK. it serves to empower the British Turkish Cypriot community through civic engagement, and to support strong UK-Turkish Cypriot relations through education and advocacy. Established on 8th March 1983, the Council of Turkish Associations (UK) is the largest, democratically elected British Cypriot membership organisation in the United Kingdom